Jak to działa?

1. Jak można zarejestrować konto kliniki?

Rejestracji konta kliniki można dokonać przechodząc do zakładki "Rejestracja". Po poprawnym wypełnieniu danych będzie wymagana weryfikacja podanego adresu e-mail, poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana po dokonaniu rejestracji.

2. Czy założenie konta kliniki jest darmowe?

Tak, rejestracja w systemie E-Zwolnienie.com.pl nie wiąże się z żadnymi opłatami.

3. Czy za prowadzenie konta kliniki pobierane są opłaty?

Tak, utrzymanie konta kliniki w systemie E-Zwolnienie.com.pl jest płatne (wymagane jest posiadanie aktywnego abonamentu). Po zarejestrowaniu konta kliniki, każde konto jest automatycznie doładowywane darmowym abonamentem na okres 7 dni, które posiada możliwość utworzenia 5 kont lekarzy.

4. Jak można zarejestrować konto lekarza?

Konto lekarza może zostać zarejestrowane tylko przez operatora kliniki (przy użyciu konta kliniki).

Aby utworzyć nowe konto, wystarczy zalogować się na konto kliniki, przejść do sekcji "Lekarze" i dokonać jego utworzenia.

Przy tworzeniu konta lekarza należy mieć na uwadze aktywny abonament kliniki (nie można utworzyć więcej kont lekarzy, niż przewiduje to aktywny abonament).

5. Co się dzieje, kiedy abonament kliniki utraci ważność?

Wszystkie konta lekarzy utworzone przez daną klinikę są blokowane (nie można się na nie zalogować). Na tym etapie jakiekolwiek dane zapisane przez klinikę, czy jej lekarzy nie są usuwane.

Po upływie 14 dni od zakończenia abonamentu (jeżeli nie zakupiono pakietu abonamentowego), konto kliniki jest automatycznie usuwane wraz z wszystkimi danymi jakie zostały zapisane.

W przypadku zakupu takiego samego, bądź wyższego pakietu abonamentowego wszystkie konta lekarzy są odblokowywane.

6. Co się dzieje w przypadku zmiany pakietu abonamentowego na niższy, niż obecnie posiadany?

W przypadku kiedy klinika posiada więcej kont lekarzy, niż przewiduje to limit lekarzy nowego pakietu abonamentowego, nadmiarowe konta (konta ponad limitem) są automatycznie blokowane. Konta lekarzy blokowane są w porządku od najstarszego (według daty utworzenia) do momentu zaspokojenia limitu.

Okres ważności konta kliniki jest przedłużany o zakupiony abonament.

7. Jakiego typu dokumenty można wystawić za pośrednictwem system E-Zwolnienie.com.pl?

ZLA (zwolnienie lekarskie), PR-4 (wniosek o rehabilitację leczniczą) i AZLA/UZLA (w przypadku anulowania już wysłanego ZLA, bądź unieważnienia wygenerowanego numeru ZLA).

8. Czy potrzebne są jakieś dodatkowe dane, aby utworzyć dokument w systemie E-Zwolnienie.com.pl w stosunku do ich odpowiedników papierowych?

Do utworzenia dokumentu w systemie nie potrzeba żadnych dodatkowych danych.

Jednak do wysłania dokumentu do systemów informatycznych ZUS wymagany jest elektroniczny podpis kwalifikowany lekarza, który wysyła dokument, lub profil zaufany ePUAP kliniki (wtedy podpisy lekarzy nie są wymagane).

Podpis elektroniczny lekarza można uzupełnić podczas tworzenia lub edycji konta lekarza (operator placówki z konta kliniki), lub może to zrobić aktualnie zalogowany lekarz w swoim panelu lekarza.

Profil zaufany ePUAP może uzupełnić operator kliniki w panelu kliniki.

Jeżeli lekarz wysyłający dokument nie ma wpisanego poprawnego podpisu elektronicznego, a także jego klinika nie posiada wpisanego poprawnego profilu ePUAP, wysyłanie dokumentów do ZUS jest niemożliwe.