Jak założyć profil zaufany na ePUAP?

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl

2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.

3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów:urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu