Zwolnienia lekarskie L4 online [e-ZLA]

Zwolnienie lekarskie przez internet

W zeszłym roku nastąpiła istotna nowelizacja przepisów dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to zarówno choroby, jak i macierzyństwa. Ciekawym aspektem owych zmian jest wprowadzenie tak zwanego e-zla. To zwolnienia lekarskie, które to mogą być dostarczone w formie elektronicznej. Dzięki temu zdjęty jest obowiązek z pacjenta przyniesienia takiego dokumentu bezpośrednio do pracodawcy w ciągu 7 dni. To znaczne ułatwienie dla pracownika, który jak wiadomo bywa w różnym stanie i dostarczenie dokumentu mogłoby być dla niego skomplikowane. Dlatego zwolnienia e-zla są świetnym pomysłem.

Dotychczas obowiązywał siedmiodniowy termin, w którym to należało dostarczyć zwolnienie do pracodawcy. Termin ów był liczony od momentu otrzymania dokumentu. Taki obowiązek był dość uciążliwy dla pacjentów, albowiem wiązał się najczęściej z angażowaniem kogoś z rodziny. Zwolnienie lekarskie online jest więc tutaj wspaniałą alternatywą. Niedostarczenie zwolnienia w wyznaczonym czasie wiązało się z rozmaitymi konsekwencjami. Mianowicie mowa jest o obniżonym zasiłku. Obecnie jednak sytuacja wygląda trochę inaczej. Zwolnienia lekarskie nie muszą już być dostarczane przez pracownika do pracodawcy. Obowiązek ten spoczywa obecnie na lekarzu.

person-using-computer

Zwolnienie lekarskie L4 – e-ZLA dla lekarzy

Od 1 stycznia 2016 zwolnienia lekarskie wystawiane już są w specjalnym systemie informatycznym prowadzonym przez ZUS. Dlatego też w trakcie wizyty lekarskiej lekarz, który to wystawia zwolnienie wprowadza wszelkie wymagane dane do owego systemu. Takie zwolnienie lekarskie L4 dostarczane jest wtedy do ZUS automatycznie. Wprowadzenie elektronicznych zwolnień spowodowało, że pracodawcy mają obowiązek utworzenia swojego konta w wyżej wspomnianym systemie PUE ZUS, gdyż właśnie w ten sposób będą oni zawiadomieni o każdym zaistniałym zwolnieniu lekarskim pracowników. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż pięć osób.

E-ZLA oznacza nowy obowiązek dla lekarzy. To właśnie lekarz, gdy wystawia taki druk, musi też dostarczyć go później do ZUS. Jednak bez problemu dokona tego, wysyłając ów dokument na skrzynkę PUE. E-zwolnienia nie są więc uciążliwe dla lekarzy, choć należy tutaj pamiętać, aby wysłać dokument jeszcze tego samego dnia. Istnieją specjalne systemy, które znacznie ułatwiają organizację pracy. To korzystne rozwiązanie dla pacjentów, gdyż obecnie pracownik nie ma już między innymi obowiązku dostarczania swojego zwolnienia lekarskiego do pracodawcy.

doctor-shirt

E-zwolnienia dla lekarzy

Pewne obowiązki spoczywają w tym przypadku również na pracodawcy. Aby można było dostarczać zwolnienie lekarskie online pracodawca między innymi ma obowiązek pisemnego poinformowania wszystkich swoich pracowników o tym, iż założył konto w systemie PUE. Przyczyną takiego obowiązku jest to, iż jeśli dany pracodawca nie będzie posiadał specjalnego konta, to oznacza to, iż pracownicy wciąż mają obowiązek prosić o wydruk dokumentu potwierdzającego zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie przez internet działa więc tylko i wyłącznie w przypadku tych firm, które zdecydowały się na otworzenie własnego konta w systemie ZUS-u.

Warto jednak podjąć taką decyzję, gdyż znacznie to ułatwia funkcjonowanie całej firmy. W dzisiejszych czasach coraz więcej rzeczy wykonujemy przez internet. Również i kwestie związane ze służbą zdrowia przenoszą się do sieci. Nowoczesne technologie nie tylko mogą ułatwić funkcjonowanie przychodni, ale równocześnie też pozwalają na polepszenie komunikacji między ZUS-em, firmami i lekarzami. Zwolnienie lekarskie przez internet może znacznie usprawnić cały ów system. Warto więc zadbać, aby lekarze mieli łatwy dostęp do wszelkich funkcjonalności. To zdecydowanie usprawni ich codzienną pracę, a przy tym pozwoli bez problemu spełnić wszelkie kwestie formalne.

medical-tools